Wie zoeken we?

Ben jij het zonnetje in huis en maak je graag het mooie weer in de keuken door met ingrediënten te toveren? Dan ben jij de M/V/X die we zoeken. Kazou heeft namelijk de jacht geopend op een kudde keukenpieten- en prinsessen. Kijk uit voor onze … vislijnen!

De kookploeg (ook wel gekend als de technische ploeg) legt op vakantie de knorrende magen het zwijgen op. Een piece of cake voor hen. Dankzij hun gouden handen, knappe koppen en stalen zenuwen lossen zij ook kleine praktische zaken en probleempjes in een vingerknip op. Onderstaand vind je de voorwaarden om je kandidaat te stellen: 

 • De helft van de ploeg is minstens 21 jaar. Voor de andere helft van de ploeg stellen we als voorwaarde dat zij minimum 4 jaar ouder moeten zijn/worden dan de oudste leeftijd. Enkel voor 17-18 jaar stellen we de minimumleeftijd van 21 jaar. Uiteraard hanteren we algemeen ook de minimumleeftijd van 16 jaar (gelijk aan minimumleeftijd om moni te worden).
 • Je kan jezelf vinden in de visie van Kazou en je bent jong van geest.
 • Je was bij eerdere TP-ervaringen bij Kazou tijdig in orde met alle administratie.
 • Zowel ploegen als individuele TP-leden kunnen zich kandidaat stellen.
 • De ploeg voldoet aan de extra verwachtingen die eigen zijn aan de vakantie. Je kan deze verwachtingen terugvinden in de inschrijfbrochure. Kazou volgt deze extra verwachtingen strikt op. (vb de bestuurder(s) van de huurwagen moet minimum 23 jaar zijn en reeds 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs; ploegen binnen de BENELUX beschikken over een eigen wagen om de nodige verplaatsingen te doen;…)

Kandideren

De meest recente lijst van vakanties waar we nog TP-ploegen zoeken kun je terugvinden op www.kazou.be/kookploeg. Je kan vakantie zoeken per regio, per datum of per centrum. Interesse in een vakantie van provincie Antwerpen? Contacteer vrijwilligers.antwerpen@kazou.be of bel 014 40 34 81.  

Aanduidingsprocedure

Bij het verdelen van de kookmedewerkers en het samenstellen van ploegen houden we ons aan volgende spelregels:

 • De puzzel heeft voorrang, we proberen zo veel mogelijk ploegen of individuele TP-leden een vakantie te geven.

Bij de eerste puzzel in december gelden ook nog:

 • Volledige ploegen hebben voorrang op onvolledige ploegen of individuele aanvragen. Onvolledige ploegen hebben dan weer voorrang op individuele aanvragen.
 • Ploegen of individuele TP-leden met ervaring binnen Kazou vzw krijgen voorrang.
 • Indien de ploeg vorig jaar uit de puzzel is gevallen en nog minstens met de helft + 1 hetzelfde is gebleven, krijgt deze ploeg voorrang.
 • Zijn beide ploegen evenwaardig qua ervaring en heeft één van de 2 ploegen deze vakantie vorig jaar al gedaan, dan krijgt de andere ploeg voorrang. Voorwaarde is hier ook dat de helft + 1 van de ploeg hetzelfde is gebleven.
 • Blijven er na bovenstaande verdelingsprincipes nog twee of meer evenwaardige ploegen over? Dan wordt er eerst gekeken naar ervaring met koken voor grote groepen (ook in ander jeugdwerk) én naar eerdere coachings (indien van toepassing). Kortom, de meer ervaren ploeg wordt op de meest uitdagende vakantie gezet.
 • Blijven er na bovenstaande verdelingsprincipes nog twee of meer evenwaardige ploegen over? Dan beslist het lot welke ploeg de aanduiding krijgt